Algemene voorwaarden

Bescherming van gegevens

Mogelijk vragen wij u naar informatie van persoonlijke aard. U bent niet verplicht deze vragen te beantwoorden, maar als u dat wel doet, stemt u erin toe dat wij de verstrekte gegevens verwerken en gebruiken. Alle persoonlijke gegevens die worden verkregen via onze website worden uitsluitend gebruikt om u van dienst te zijn en u op de hoogte te brengen van nieuwe producten of speciale aanbiedingen. De gegevens worden verzonden naar bedrijven die deel uitmaken van de i-comfort Group. Wij verstrekken de gegevens niet aan derden. U kunt er zeker van zijn dat wij uw gegevens vertrouwelijk behandelen conform de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Inhoud van de website van BenQ en uitsluiting van aansprakelijkheid

BenQ-shop.com doet er alles aan om de informatie op deze website juist en actueel te houden. BenQ-shop.com is hiertoe echter op geen enkele wijze verplicht. BenQ-shop.com kan op elk gewenst tijdstip, zonder voorafgaande kennisgeving, toevoegingen of wijzigingen aanbrengen op deze website en kan desgewenst de volledige of gedeeltelijke inhoud van deze website verwijderen.

Koppelingen van en naar websites van derden

Als u ervoor kiest deze koppelingen te gebruiken, verlaat u deze website op uw eigen verantwoordelijkheid. BenQ-shop.com is niet in staat om de websites van derden te controleren en heeft hiertoe ook geen enkele poging gedaan. BenQ wijst daarom elke aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van dergelijke websites af. Tevens wordt de aansprakelijkheid uitgesloten voor alle resultaten die zijn bereikt of gerealiseerd door het gebruik van de websites van derden. Bij het bezoeken van de websites van derden moeten gebruikers zich houden aan de gebruiksvoorwaarden van deze websites. De website van BenQ-shop.com kan zonder kennis van BenQ-shop.com worden gekoppeld aan een andere website. BenQ-shop.com sluit alle aansprakelijkheid uit ten aanzien van de productie, inhoud of enige verbinding met BenQ op de websites van derden. Elektronische koppelingen naar deze site zijn verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van i-comfort.
Alle aanvragen voor het maken van een koppeling naar deze site moeten worden gericht aan

Copyright

Copyright: (c)2017-2018 BenQ-shop.com. Alle rechten voorbehouden. Afbeeldingen, geluid, tekst, fotomateriaal, cartoons en video’s en de volgorde waarin deze worden gepresenteerd op de website van BenQ zijn beschermd door nationale wetten op het gebied van de auteursrechten en door internationale verdragen en andere wetten. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verwerkt, aangepast of beschikbaar worden gesteld aan derden. Websites van BenQ-shop.com kunnen tevens fotomateriaal bevatten dat onder het copyright van derden valt.

Gebruik buiten Europa

i-comfort doet geen uitspraken over de bruikbaarheid van de inhoud van deze website buiten Europa. Bepaalde informatie op deze website kan betrekking hebben op producten, software of services die niet beschikbaar zijn in bepaalde landen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger van i-comfort. i-comfort doet ook geen uitspraken ten aanzien van de vraag of toegang tot de inhoud van deze website is toegestaan buiten Europa. De gebruiker bezoekt deze website onder eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het naleven van plaatselijke wetten.

Geldend recht en jurisdictie

Deze website wordt onderhouden door i-comfort, Jan Frederik Vlekkeweg 10-13, 5026RJ Tilburg, Nederland en is onderworpen aan de Europese wetgeving en de jurisdictie van Europese rechtbanken.

Gebruiksvoorwaarden

i-comfort behoudt zich het recht voor op elk moment de hier vastgelegde voorwaarden bij te werken of te wijzigen. U wordt geadviseerd deze website regelmatig te bezoeken als u wilt weten welke voorwaarden op dat moment gelden.